Có những rủi ro gì và quản lý rủi ro như thế nào?

Nội dung Nguyên nhân Giải pháp
Tổn thất vượt quá số tiền trong tài khoản. CFD sử dụng đòn bẩy, đồng nghĩa với việc bạn cần đặt cọc một phần nhỏ của tống giá trị giao dịch để mở vị thế. Do đó bạn có thể mất, cũng như đạt được số tiền lớn hơn nhiều khoản đặt cọc ban đầu. Bạn có thể giảm thiểu rủi ro và giữ lợi nhuận bằng cách thiết lập lệnh stop hoặc limit, cài đặt mức giá mà bạn muốn đóng vị thế.
Vị thế bị đóng bất ngờ, khiến bạn mất tiền. Bạn cần có một số dư nhất định trong tài khoản để giữ vị thế mở. Số tiền này gọi là Ký quỹ, và nếu số dư tài khoản không đủ yêu cầu ký quỹ, vị thế của bạn sẽ bị đóng. Luôn lưu ý đến số dư tài khoản của bạn và bổ sung khi cần thiết.
Lãi/lỗ lớn bất thình lình Thị trường có thế biến động mạnh, giá di chuyển nhanh và bất thình lình do phản ứng với thông báo, sự kiện hoặc thái độ của nhà giao dịch Ngoài thiết lập lệnh dừng ra, bạn có thể thiết lập báo động về giá hoặc khoảng cách để bạn có đủ sự lựa chọn quyết định phản ứng hay không.
Có lệnh được thực hiện không đúng mức yêu cầu. Khi thị trường di chuyển mạnh về một hướng trong tíc tắc sẽ tạo ra “gap” – khoảng trống giá. Các lệnh bạn đặt có thể bị thực hiện ở mực xấu hơn yêu cầu ban đầu. Cách gọi khác là trượt giá. Sử dụng lệnh dừng đảm bảo để phòng trống trượt giá. Bạn không mất phí thiết lập, phí sẽ chỉ thu khi lệnh dừng được kích hoạt.

 

Đòn bẩy là gì?

Đòn bẩy cho phép bạn cơ hội đầu tư lớn vào thị trường tài chính mà chỉ cần bỏ ra một khoản vốn nhỏ. Đòn bẩy có thể gia tăng cả lãi lần lỗ từ giao dịch.

Đòn bẩy có rủi ro không?

Tuy bạn chỉ cần bỏ ra một khoản vốn nhỏ để mở vị thế, lãi lỗ sẽ được tính trên tổng giá trị vị thế bạn mở. Do đó, lãi lỗ của bạn có thể tương đối lớn hơn số tiền ban đầu của bạn.

Phòng tránh giá đi ngược dự kiến miễn phí

Thiết lập mức dừng lỗ để tự động đóng vị thế khi thị trường đi ngược dự kiến của bạn. Kích hoạt không mất phí, nhưng không có bảo đảm trống trượt giá, do đó vị thế của bạn có thể bị đóng ở mức giá xấu hơn khi thị trường tạo khoảng trống giá (gap).

Chọn chính xác mức giá để đóng giao dịch

Cài lệnh dừng đảm bảo vào vị thế của bạn để giá luôn luôn đóng ở chính xác mức bạn yêu cầu.

Ngoài ra, bạn sẽ chỉ phải thanh toán lệnh dừng nếu nó được kích hoạt.

Không bỏ lỡ lợi nhuận

Thiết lập lệnh dời điểm dừng lỗ (trailing stop) khi bạn mở giao dịch và nó sẽ di chuyển theo lợi nhuận của bạn. Nếu thị trường đảo chiều, vị thế của bạn sẽ đóng ở mức dời mới. Bằng cách này, bạn sẽ chốt được lợi nhuận mà không cần phải theo dõi và điều chỉnh điểm dừng.

Giống như các lệnh dừng lỗ stop-loss thông thường, trailing stop không có phòng tránh trượt giá

Tự động chốt lãi

Thiết lập lệnh giới hạn và mức giá mục tiêu chốt lãi, và khi giá đạt mức bạn yêu cầu, vị thế sẽ được đóng.

Cảnh giác với thị trường

Thiết lập báo động giá, chúng tôi sẽ thông báo bạn qua tin nhắn hoặc email khi thị trường chạm mức giá bạn yêu cầu.

Luôn nắm bắt tình hình lãi lỗ

Luôn để ý đến tình trạng tài khoản và phản ứng nhanh khi thị trường đi ngược dự kiến và xử lý nhanh chóng để bảo về lợi nhuận hoặc giảm thiểu thiệt hại.

[ccpw id=351]