Phương thức giao dịch Commodities

Sản phẩm giao dịch Commodities của Bingbon cho phép bạn có cái nhìn ngắn hạn về các thị trường hàng hóa chính. 

Ưu đãi mới hoạt động tương tự CFD chỉ số. Và cũng như vị thế chỉ số, bạn sẽ phải thanh toán chi phí để giữ vị thế qua đêm.

Do không có thời hạn cố định, chúng tôi có thể cung cấp biểu đồ chạy liên tục cho các thị trường này. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn luôn có thể phân tích kỹ thuật bất cứ khi nào bạn muốn. Chúng tôi sử dụng dữ liệu quá khứ để cập nhật dữ liệu biểu đồ 3-5 năm trước, giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về quá khứ.

Spreads thấp

Hãy tận hưởng mức chênh lệch tốt nhất trên thị trường trong đó bao gồm vàng lẫn dầu thô.

Tính minh bạch cao

Do dữ liệu chạy liên tục, lãi/lỗ của bạn sẽ rõ ràng hơn kèm theo mức phí hàng ngày để giữ lệnh qua đêm. Bạn không cần phải lo đóng vị thế hết hạn và mở vị thế mới.

Biểu đồ cập nhật liên tục

Tận dụng tối đa phân tích kỹ thuật bất cứ khi nào bạn muốn, phân tích dữ liệu quá khứ từ 3-5 năm.

Tại sao lại chọn giao dịch Bingbon?

Đa dạng lựa chọn thị trường

Đến với nhà cung cấp dịch CFD hàng đầu và tận hưởng sự đa dạng trong lựa chọn giao dịch, từ những kim loại phổ biến nhất.

Giao dịch và ký quỹ hàng hóa

Giao dịch CFD để tận dụng tối đa số vốn nhỏ đặt cọc ban đầu, nhưng luôn nhớ rằng đòn bẩy đi kèm rủi ro.

Chế độ quản lý rủi ro sát sao

Sử dụng công cụ quản lý rủi ro của Bingbon để xử lý vị thế của bạn kể cả khi thị trường biến động mạnh

Mức spreads thấp so với các sàn khác trên thị trường

Bingbon thiết lập giá như nào?

Do vắng bóng thị trường cơ sở giao dịch liên tiếp, chúng tôi đã tạo ra thuật toán tính giá từ forward curve của mỗi mặt hàng. Nó sẽ tự động tính toán và áp dụng yêu cầu cấp vốn hàng ngày.

Để định giá các thị trường này, chúng tôi dùng 2 hợp đồng tương lai cho mặt hàng cơ sở. Chúng tôi xem xét hợp các đồng đủ thanh khoản cho mỗi thị trường, sau đó sử dụng 2 hợp đồng sớm hết hạn nhất.

Hợp đồng sớm hết hạn nhất được gọi là hợp đồng tháng trước, gắn nhãn A trên sơ đồ của chúng tôi. Hợp đồng sớm hết hạn sau đó được gọi là hợp đồng tháng sau và gắn nhãn B.

Ngay sau khi hợp đồng trước hết hạn, giá chúng tôi đưa ra bằng với giá của ‘A’. Khi ‘A’ hết hạn, ‘B’ trở thành hợp đồng tháng trước, và giá của chúng tôi bằng giá ‘B’.

Giữa 2 điểm hết hạn, giá của chúng tôi dần dần di chuyển từ giá ‘A’ đến giá ‘B’. Tùy và hàng hóa, giá ‘B’ có thể cao hoặc thấp hơn giá ‘A’.

Phí cấp vốn qua đêm cho các thị trường này phản ánh sự chuyển động một ngày dọc theo forward curve từ giá ‘A’ đến giá ‘B’

[ccpw id=351]