Giao dịch hợp đồng chênh lệch (CFD) là gì?

Giao dịch CFD có thể hiểu là mua và bán hợp đồng chênh lệch (CFD). CFD là sản phẩm phái sinh bởi nó cho phép bạn đầu cơ các mặt hàng trên thị trường tài chính như ngoại hối, chỉ sốhàng hóa mà không cần phải sở hữu các tài sản đó.

Thay vào đó, khi bạn giao dịch CFD tức là bạn đồng ý trao đổi sự chênh lệch về giá trị tài sản tại thời điểm hợp đồng được mở cho đến khi đóng hợp đồng. 1 trong những lợi ích chính của giao dịch CFD là bạn có thể đầu cơ cho sự di chuyển của giá theo bất kỳ chiều nào, mà theo đó lãi lỗ bạn có được phụ thuộc vào dự đoán của bạn có đúng hay không.

Các mục dưới đây sẽ giải thích các đặc điểm chính và phương thức sử dụng CFD:

  1. Giao dịch Short và Long
  2. Đòn bẩy
  3. Ký quỹ
  4. Phòng vệ giá

Giải thích về giao dịch Short và Long CFD

Giao dịch CFD cho phép bạn đầu cơ chuyển động giá theo mọi hướng. Bạn không chỉ có thể đạt được lợi nhuận khi thị trường tăng như giao dịch truyền thống, bạn còn có thể mở 1 vị thế CFD mà vẫn có được lãi khi thị trường giảm điểm. Thao tác này gọi là bán xuống hoặc “short”, ngược lại với mua lên hoặc “long”.

Giả sử bọn cho rằng cổ phiếu Apple sẽ rớt giá, bạn có thể bán cổ phiếu CFD của công ty. Bạn vẫn sẽ trao đổi sự chênh lệch giá ở thời điểm vị thế được mở và đóng, nhưng bạn sẽ có lãi khi giá rớt xuống, và ngược lại sẽ lỗ khi giá tăng lên.

Dù Long hay Short, lãi lỗ sẽ được hiện thực hóa khi vị thế được đóng.

Giải thích về đòn bẩy trong giao dịch CFD

Giao dịch CFD sử dụng đòn bẩy, nghĩa là bạn có cơ hội đầu tư 1 vị thế lớn mà không phải cam kết toàn bộ chi phí ngay từ đầy. Giả sử bạn muốn mở 1 vị thế tương ứng với 500 cổ phiếu Apple. Nếu giao dịch bình thường, bạn sẽ phải thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu. Nhưng với CFD, bạn có thể chỉ phải bỏ ra 5% chi phí. 

Tuy đòn bẩy cho phép bạn trải rộng vốn, bạn nên lưu ý lãi lỗ sẽ được tính theo tổng khối lượng vị thế của bạn. Như ví dụ nói trên, đó là sự chênh lệch giá của 500 cổ phiếu Apple ở thời điểm bạn mở giao dịch cho đến khi bạn đóng nó. Điều đó cũng có nghĩa rằng lãi và lỗ của bạn sẽ lớn hơn rất nhiều so với chi phí ban đầu, đặc biệt tổn thất có thể vượt quá số vốn trong tài khoản. Do đó, bạn cần đặc biệt lưu ý tỷ lệ đòn bẩy và chỉ giao dịch trong khuôn khổ cho phép.

Giải thích về ký quỹ

Giao dịch đòn bẩy đôi khi còn được gọi là giao dịch ký quỹ, bởi vì số vốn cần thiết để mở và duy trì 1 vị thế, với tên gọi “ký quỹ”, chỉ là 1 phần nhỏ của tổng khối lượng.

Giao dịch CFD có 2 loại ký quỹ. Ký quỹ gửi để mở 1 vị thế, và ký quỹ duy trì cho trường hợp lệnh giao dịch của bạn có rủi ro phát sinh lỗ vượt quá số ký quỹ gửi ban đầu và bất kỳ khoàn vốn bổ sung thêm vào tài khoản có đủ sức chi trả. Trong trường hợp này, bạn sẽ bị gọi ký quỹ từ đơn vị cung cấp, yêu cầu bạn bổ sung thêm vốn vào tài khoản. Nếu bạn không nộp đủ vốn, vị thế của bạn sẽ bị đóng và mọi khoản lỗ phát sinh sẽ được hiện thực hóa.

Giải thích về phòng vệ giá với CFD

CFD cũng có thể dùng để phòng ngừa các khoản lỗ trong danh mục đầu tư hiện có.

Ví dụ, nếu bạn tin rằng cổ phiểu ABC Limited trong danh mục đầu tư của bạn có khả năng rớt giá trong ngắn hạn do kết quả báo cáo kinh doanh không khả quan, bạn có thể bù đắp khoản lỗ dự kiến trên bằng cách đặt lệnh short CFD. Nếu bạn quyết định dùng cách này để phòng ngừa rủi ro, khoản lỗ do cổ phiếu ABC Limited rớt giá sẽ được bù trừ bằng lợi nhuận có được từ việc short CFD.

CFD hoạt động như nào?

Bây giờ bạn đã hiểu CFD là gì. Tiếp theo chúng ta hay xem chúng hoạt động như nào. Chúng tôi sẽ giải thích cho bạn 4 khái niệm đằng sau giao dịch CFDmức chênh lệch, khối lượng giao dịch, thời lượng và lãi/lỗ.

1.Mức chênh lệch và phí hoa hồng

Giá CFD được chia ra 2 loại: giá mua và giá bán

  • Giá bán (hay còn gọi giá bid) là mức giá bạn có thể mở vị thế short CFD
  • Giá mua (hay còn gọi giá offer) là mức giá bạn có thể mở vị thế long CFD

Giá bán sẽ luôn thấp hơn 1 chút so với giá thị trường, ngược lại giá mua sẽ cao hơn 1 chút. Chênh lệch giữa 2 giá được gọi là mức chênh lệch.

Phần lớn thời gian, chi phí để mở 1 vị thế CFD được chi trả trong mức chênh lệch. Có nghĩa là giá mua và bán sẽ được điều chỉnh để phản ánh chi phí thiết lập giao dịch.

Trường hợp ngoại lệ là CFD cổ phiếu vốn không bị tính phí chênh lệch. Thay vào đó, giá mua và bán của chúng tôi sẽ khớp với giá thị trường cơ sở và chi phí mở vị thế CFD cổ phiếu sẽ tính phí hoa hồng. Bằng cách tính phí hoa hồng, việc đầu cơ giá cổ phiếu với CFD tương tự việc mua bán cổ phiếu trên thị trường.

2. Khối lượng giao dịch

CFD được giao dịch trong các hợp đồng tiêu chuẩn (lô). Khối lượng của hợp đồng cá nhân phụ thuộc vào tài sản được đem ra giao dịch, thông thường sẽ mô phỏng cách tài sàn đó được giao dịch trên thị trường như nào.

Lấy ví dụ, bạc được giao dịch trên thị trường hàng hóa theo lô 5000 troy ounces, do đó hợp đồng tương ứng cũng sẽ có giá trị 5000 troy ounces. Đối với CFD cổ phiếu, khối lượng hợp đồng thường đại diện cho 1 cổ phiếu của công ty mà bạn giao dịch. Ví dụ để mở 1 vị thế mô phỏng mua 500 cổ phiếu của HSBC, bạn cần mua 500 hợp đồng CFD HSBC.

Điều này thể hiện giao dịch CFD tương đồng với giao dịch truyền thống hơn bất kỳ giao dịch phái sinh nào khác, như quyền chọn chẳng hạn.

3. Thời lượng

Phần lớn giao dịch CFD không có thời gian đáo hạn cố định, không như quyền chọn. Thay vào đó, 1 vị thế được đóng bằng cách mở 1 giao dịch ở chiều hướng ngược với lệnh mở ban đầu. Ví dụ để đóng 1 lệnh bán 500 hợp đồng vàng, bạn cần đặt 1 lệnh mua 500 hợp đồng vàng.

Nếu bạn giữ 1 vị thế CFD trong ngày quá giờ chót, bạn sẽ phải trả thêm phí qua đêm. Chi phí sẽ phụ thuộc vào chi phí vốn nhà cung cấp đã cho bạn vay để mở 1 giao dịch ký quỹ.

Tuy nhiên không phải lúc nào cũng vậy, trường hợp ngoại lệ phổ biến nhất là hợp đồng kỳ hạn. Hợp đồng kỳ hạn có thời gian đáo hạn nhất định trong tương lại, và các khoản phí qua đêm đã bao gồm trong mức chênh lệch.

4. Lãi và lỗ

Để tính toán lãi hoặc lỗ có được khi giao dịch CFD, bạn cần nhân khối lượng của vị thế (tổng số hợp đồng) với giá trị của mỗi hợp đồng. Sau đó bạn nhân kết quả trên với chênh lệch giá thời điểm bạn mở và đóng hợp đồng.

Lãi hoặc lỗ
=
(số hợp đồng x giá trị mỗi hợp đồng)
x (giá đóng – giá mở)

 

Để tính toán đầy đủ lãi hoặc lỗ từ giao dịch, bạn còn phải trừ đi chi phí bạn đã thanh toán. Nó có thể là phí qua đêm, phía hoa hồng hoặc phí dừng lỗ bảo lãnh.

Giả sử như, bạn mua 50 hợp đồng FTSE 100 ở mức giá 7500.0. 1 hợp đồng FTSE 100 tương đường $10/điểm, do đố mỗi 1 điểm tăng lên, bạn sẽ lại $500 và ngược lại mỗi 1 điểm giảm, bạn sẽ mất $500.(50 hợp đồng nhân với $10)

 

Nếu bạn bán FTSE 100 ở mức giá 7505.0, lợi nhuận của bạn sẽ là $2500

2500 = (50 x 10) x (7505.0 – 7500.0)

Nếu bạn bán FTSE ở mức giá 7497.0, tổn thất của bạn sẽ là $1500

-1500 = (50 x 10) x (7497.0 – 7500.0)

 

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch CFD

Khám phá giao dịch CFD với Bingbon

Tìm hiểu về lợi ích của giao dịch CFD.

[ccpw id=351]