BẢNG MỨC KHỐI LƯỢNG TỐI ĐA TRÊN 1 LỆNH TRÊN SÀN BINGBON CỦA TỪNG CẶP

Name Price
Relevant (REL)
$0.73
YAM v2 (YAMV2)
$4.70
PolkaBridge (PBR)
$0.439876
Cornichon (CORN)
$0.073096
Stacy (STACY)
$0.000710
Lympo (LYM)
$0.004392
Bitcoin (BTC)
$17,014.18
Ethereum (ETH)
$1,273.99
Tether (USDT)
$1.00
BNB (BNB)
$303.89