Margin là gì?

Giao dịch Margin cho phép bạn tiếp cận toàn thị trường chỉ với 1 số vốn nhỏ.

Margin là số tiền bạn cần để mở vị thế, được xác định bởi tỷ lệ ký quỹ

CFD là sản phẩm đòn bẩy. Bạn không phải thanh toán toàn bộ giá trị lệnh để giao dịch.Thay vào đó, bạn chỉ cần đặt 1 phần nhỏ vốn là có thể mở vị thế.

Bạn cần xem xét loại ký quỹ:

Initial margin

Initial margin là số tiền tối thiểu bạn cần để mở vị thế. Nó đôi khi còn được gọi là tiền bảo chứng hay tiền thế chân.

Những điều cần quan tâm

Hãy đảm bảo rằng, bạn có đủ vốn trong tài khoản, để có thể chi trả cho Margin và các chi phí khác.
Hạn chế rủi ro bằng cách sử dụng mức đòn bẩy và stop loss hợp lý.
[ccpw id=351]