AFFILIATE RELATIONSHIP

Phần trăm hoa hồng từ phí giao dịch theo từng level.

Công thức tính tổng hoa hồng

Tổng hoa hồng = % Phí giao dịch x Tổng khối lượng giao dịch trực tiếp cấp dưới x % Hoa hồng của cấp độ đó.

Tìm hiểu thêm

Quản lý rủi ro của bạn

Rủi ro là một phần vốn có của giao dịch, nhưng bạn có thể giảm mức độ rủi ro của mình bằng nhiều công cụ và tính năng của Bingbon.

Mở ngay tài khoản

Giao dịch dễ dàng

Trải nghiệm sự linh hoạt với nhiều thị trường giao dịch & rất đáng tin cậy!

Giao dịch mọi lúc, mọi nơi

Ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ không gian nào. Bạn vẫn có thể đặt lệnh!

Độ bảo mật

Bảo mật tuyệt đối 100%. Chưa có một nhà giao dịch nào gặp vấn đề về ví cả.

[ccpw id=351]