Affiliates là gì ?

Affiliates được hiểu là “một nhánh” được liên kết với KOL. Với sàn giao dịch Bingbon, Affiliates ở đây với mong muốn “các nhánh nhỏ” đều được hưởng hoa hồng/lợi nhuận. Sau khi mời bạn bè giao dịch thị trường thành công.

Liên Hệ Support Nâng Max 55% Hoa Hồng

55% hoa hồng

KOL có thể kiếm được 55% hoa hồng từ tất cả các giao dịch.

Nhận liền tay

Cập nhật dữ liệu các hồ sơ & thanh toán nhanh nhất cho KOL.

Tính minh bạch

Báo cáo đa chiều với thông tin chi tiết về dữ liệu giao dịch và hồ sơ hoa hồng.

Chia sẻ liên kết

Chỉ cần bạn chia sẻ liên kết giới thiệu mời bạn bè của bạn qua mạng xã hội.

Nhận hoa hồng

Thông qua số lượng mời tham gia, bạn có thể nắm rõ số % hoa hồng khi họ bắt đầu giao dịch với Bingbon.

Nâng cấp trở thành KOL

Khi bạn đạt được mức cấp độ cao nhất, tự động sẽ được nâng cấp lên KOL của sàn giao dịch Bingbon. Và bạn muốn nhận nhiều % hoa hồng hơn nữa?